Projekty unijne

Projekty unijne

PPHU Instef jest beneficjentom realizującym projekt w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw.